, konfere

Všeobecné obchodní podmínky

 

Aby se nám spolu co nejlépe pracovalo, ujasníme si pár pravidel. Pokud by bylo něco složité na pochopení, určitě se na mě obraťte, ráda vše dovysvětlím.

Pro přehled jsem vytvořila obsah, pokud hledáte jenom nějakou konkrétní část:

 

 1. Informace o mně a o vás tak, jak to požaduje zákon
 2. Jak mezi sebou uzavřeme Kupní smlouvu?
 3. Která cena platí a jak probíhá platba?
 4. Jak a kdy vám zboží dodám?
 5. Když se něco pokazí, vždy se to dá řešit
 6. Reference od kupujících
 7. Jak je chráněno moje autorství
 8. Jak můžeme odstoupit od smlouvy?
 9. Pokud bychom se opravdu nedohodli

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (pro přehled už dále jenom jako „VOP“) platí pro nákup online kurzů, webinářů, služeb a e-booků (dále také jako „digitální obsah“, nebo „produkt“) a pro nákup vstupenek na živé akce (retreaty, networkingová setkání, školení, konference) přes moje webové stránky lektorum.cz, stastnava.cz a konference-va.cz. Ty jsou provozované mnou – Darja Janíčková, IČ: 04875125, DIČ: CZ8558115478 (plátce DPH), se sídlem Břízová 8, Ivančice 664 91, ČR, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je MÚ Ivančice (dále v textu budu jako „prodávající“). Kontaktovat mě můžete na e-mailu darja@stastnava.cz.

Na jedné straně jsem já, jako prodávající, na druhé jste vy, jako Kupující. Proto si blíže popíšeme, kdo všechno kupujícím je a jaké jsou rozdíly.

Kupujícím se rozumí být podnikatel nebo spotřebitel. Jak poznám, kam patřím? Kupujícím–spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Kupujícím–podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto VOP také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Jsem kupujícím–spotřebitelem a důležité je pro mě vědět, co je to spotřebitelská smlouva: 

Je jí kupní smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

Protože se při prodeji neuvidíme „face to face“, znamená to, že uzavíráme smlouvu distančním způsobem. To je taková kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Tedy jak jsem zmínila, že se nebudeme při prodeji potkávat osobně, protože ji uzavíráme přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné na mém webu a vyplněním potřebných údajů Kupujícím). Také smlouvu můžeme uzavřít prostřednictvím e-mailu, nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem a poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Ještě je potřebné zmínit, kde všechny paragrafykterými se náš vztah řídí, najdete. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „NOZ“) a v případech, kdy je kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 2. Naše kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a elektronické podobě. Celkově to je: vaše objednávka, přijetí z mojí strany a tyto VOP. Teď si ukážeme postup.

Začneme tím, že jako kupující si objednáte na mých webových stránkách digitální obsah nebo vstupné na živé akce skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Ve formuláři vyplníte vaše jméno, příjmení, adresu, e-mail nebo telefonní číslo a zvolíte způsob úhrady. Pokud chcete vystupovat jako podnikatel, přidáte k zmíněnému sídlo, vaši obchodní firmu, IČ, DIČ. Ještě než se rozhodnete objednávku poslat, máte možnost si všechny údaje zkontrolovat a případně změnit. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

Na mém webu máte vždy přehledný popis nabízeného produktu, včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Tedy ustanovení  § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

Poté, co odešlete vyplněný formulář, vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné e-mailem objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána.

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností mých a vašich ze smlouvy vyplývající.

 

3. Ceny všech produktů mám na svých webovkách www.stastnava.cz a lektorum.cz a konference-va.cz. Uvedená cena je platná po celou dobu, co je na webovém rozhraní zobrazena. Pokud se rozhodnu pro vás udělat nějakou akční cenu, hned u popisu produktu je také uvedeno, za jakých podmínek akční cena platí. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. Uvedené ceny jsou konečné.

Chybujeme všichni a pokud by došlo na to, že cena bude na webovém rozhraní nebo v objednávkovém formuláři zjevně chybná, nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud se nedomluvíme na něčem jiném, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

Způsob platby je bezhotovostní a je možný několika způsoby.

 • Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny). Pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
 • Online bankovním převodem (platba se hned provede). Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay. Společnost GoPay nakládá s údaji platebních karet podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). Kontakt na společnost GoPay:

GoPay
E-mail: podpora@gopay.cz
Tel: +420 387 685 123

Sídlo: Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika
IČ: 26046768

V případě, že předmětem koupě je měsíční členství v on-line klubu s pravidelným třicetidenním členským poplatkem. Ještě, než si vysvětlíme, jak se poplatek platí, vyhrazuji si právo odmítnout zájemce o členství v on-line klubu, a to i bez udání důvodu.

Ale zpět k poplatku. K uhrazení využívám opakované platby kartou. Tím, že vyplníte prodejní formulář, se jako kupující zavazujete hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši, kterou máte uvedenou v objednávce, po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře dáváte souhlas, aby členský poplatek byl každých 30 dní automaticky vyúčtován k platební kartě, ze které byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství.

V případě zkušebního členství na 2 týdny je tento poplatek účtován po uplynutí 2 týdnů.
V případě služby ONLINE TEXTOVÁ/HLASOVÁ PODPORA je tento poplatek účtován také po 30 dnech.
To stejné platí u členství na 3 měsíce, platba se realizuje pravidelně do zrušení každé 3 měsíce. To stejné platí pro 6 měsíční či roční členství.

 

Samozřejmě nechci, abyste opakovanou platbou byli nějak zaskočení, a proto dostanete upozornění na automatickou platbu. Vyplněním objednávky s opakovanou platbou se vám zašle do 2 pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení této platby. Potvrzení vám bude zasláno na e-mail uvedený v objednávce (prosím zkontrolujte si pečlivě vyplněný e-mail). V upozornění také najdete jasné pokyny, jak můžete tyto opakované platby zrušit.

Další způsoby platby mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v českých korunách, platba na splátky není možná.

Splatnost kupní ceny (tedy do kdy je potřebné zaplatit), je 7 dnů od potvrzení objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě. U online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

 

Doplňující podmínky pro živé akce a konference

**1. Registrace a účastnické poplatky**

Registrace na konferenci probíhá prostřednictvím našich webových stránek. Registrace je závazná po obdržení potvrzení o přijetí registrace a úhradě účastnického poplatku. Co účastnický poplatek zahrnuje, naleznete u popisu konkrétní akce – zda obsahuje pouze vstup, nebo také občerstvení a další. Účastnický poplatek je nevratný, s výjimkou případů uvedených v sekci “Storno podmínky”.

2. Storno podmínky

V případě, že účastník nemůže na konferenci dorazit, je možné převést registraci na jinou osobu, která splňuje podmínky účasti. Změna musí být oznámena nejpozději 21 dní před zahájením konference. V případě zrušení účasti ze strany účastníka platí následující storno podmínky:
– Zrušení více než 60 dní před konáním konference: 50% vrácení účastnického poplatku
– Zrušení méně než 59 dnů před konáním konference: účastnický poplatek není vratný

3. Práva a povinnosti účastníků

Účastníci jsou povinni dodržovat všechny pokyny pořadatele a respektovat harmonogram konference. Účastníci nesmí narušovat průběh přednášek a workshopů. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z konference bez náhrady účastnického poplatku v případě, že účastník porušuje tyto podmínky nebo jinak narušuje průběh konference.

4. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících nebo místa konání konference z důvodů, které nemůže ovlivnit. V takovém případě bude účastníkům nabídnuta náhradní možnost bez nutnosti vrácení účastnického poplatku, záleží na individuální domluvě u konkrétní akce. Pořadatel není odpovědný za škody nebo ztráty vzniklé účastníkům během konference,.

5. Ochrana osobních údajů

Účastníci souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely organizace konference, včetně zasílání informací o budoucích akcích pořádaných pořadatelem. Osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez výslovného souhlasu účastníka, kromě případů vyžadovaných zákonem. Účastníci souhlasí s pořizováním fotografií a videí, které mohou být použité pro další marketingové účely (sdíleny na sociálních sítích či uvedeny na webových stránkách). Pokud účastnice přímo nesouhlasí se zveřejněním konkrétní fotky, napište na darja@stastnava.cz.

6. Odpovědnost a pojištění

Pořadatel nenese odpovědnost za osobní majetek účastníků. Doporučujeme, aby si účastníci zajistili vlastní pojištění na cestu a účast na konferenci. V případě mimořádných událostí, které vedou ke zrušení konference (např. přírodní katastrofy, pandemie), pořadatel nenese odpovědnost za vzniklé náklady účastníků (např. cestovní náklady, ubytování).

7. Duševní vlastnictví

Veškeré materiály prezentované na konferenci jsou chráněny autorským právem. Účastníci nesmí bez předchozího souhlasu pořadatele nahrávat, kopírovat nebo šířit obsah prezentací. Jakékoli použití materiálů pro komerční účely či šíření informací bez souhlasu pořadatele je přísně zakázáno.

 

4. Jak vám zakoupené produkty dodám? Při koupi e-booku nebo webináře bude digitální obsah ve formátu pdf. nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy, nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi on-line klubu, technické knihovny či online kurzu vám po uhrazení ceny bude umožněn vstup do online skupiny a ke všem výukovým materiálům a know how zveřejněným v dané skupině. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně. On-line klub funguje na bázi měsíčního členství. Tedy až po zaplacení měsíčního poplatku máte umožněn přístup do členské sekce a do naší komunity šťastných VA.

Online kurz funguje na základě jednorázových plateb, není-li uveřejněno jinak.

Za jak dlouho produkt obdržíte? E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

 

 

5. Po dodání objednaného produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost. Digitální obsah vyžaduje ke správné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení. Pro online kurz je nezbytné, abyste byli připojeni internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Jako prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

Stane-li se, že se vyskytne vada, která nelze odstranit, nebo se opakovaně vyskytuje nebo případně se vyskytne větší množství vad, můžete:

 • požadovat výměnu produktu,
 • odstoupit od smlouvy,
 • požadovat přiměřenou slevu

Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový online kurz, službu nebo zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Pokud ale byste před převzetím věděli, že produkt má vadu nebo byste vadu sami způsobili, tyto práva z vadného plnění vám nenáleží. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nesprávným uchováváním produktu.

Reklamaci prosím uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu, nebo písemně na uvedenou adresu v bodě 1. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. V případě, že v rámci reklamace vám budou vráceny peníze, je to možné výhradně způsobem, jakým byly přijaty.

Přesnou literu zákona najdete zejména v  § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ (práva z vadného plnění). Nebo také § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ (práva ze záruky).

 

6. Na webových stránkách, prodejních stránkách, v e-mailové a obdobné komunikaci s Kupujícími zveřejňuji reference na moje produkty a služby. Tyto reference jsou vždy referencemi mých Kupujících na produkty, které si ode mne zakoupili. Před zveřejněním reference vždy ověřuji, že jde o osobu, která si můj Produkt, či Službu opravdu zakoupila, a to kontrolou a spárováním údajů zaplacené faktury v účetnictví s recenzí od Kupujícího). Případně jde o reference, které jsem obdržela od svých Kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Kupujícímu po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník zasílám přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího.

Balíček smluv a dohod: V případě potřeby se můžete obrátit se žádostí na dopracování smluv podle Vašeho konkrétního zadání na Mgr. Márii Chvajovou Staňkovou, advokátku, která se specializuje na online podnikání. Kontakty a další podrobnosti najdete na stránkách www.stankovapartneri.cz.
Pokud potřebujete poradit s činností virtuální asistentky, řadu tipů a podporu pro vás najdete na stránkách www.stastnava.cz Darji Janíčkové.

Prosím, vezměte na vědomí, že smlouvy jste zakoupili jako vzory právních dokumentů, odpovídajících právní úpravě k 17.12.2023. Jejich poskytnutí nezakládá poskytnutí právní služby pro konkrétní případ a situaci. Použití těchto smluvních vzorů pro konkrétní situaci je zcela na smluvních stranách, neodpovídáme za jejich užití a aplikaci v konkrétních případech, pro které se je rozhodnete použít, protože neznáme okolnosti a situace pro jejich aplikaci. V případě potřeby právní garance uvedených dokumentů se prosím obraťte na Mgr. Márii Chvajovou Staňkovou, která vám s úpravou dokumentů a jejich aplikací pro konkrétní situace může jako advokátka pomoci a poskytne vám tak požadovanou právní službu po dohodě s vámi.

7. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého souhlasu dále šířit (např. jakékoli kopírování, nahrávání atd.) nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Online kurz slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v online kurzu.

8. Jako spotřebitel můžete od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od zavření kupní smlouvy. Rozhodnete-li se takto učinit, informujte mě prosím na e-mailu darja@stastnava.cz.  Pokud před uplynutím této lhůty začnete digitální obsah používat, vaše právo na odstoupení od smlouvy zaniká dle § 1837, písm. l NOZ.

Jako prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

případě měsíčního členství v on-line klubu či Online textové/hlasové podpory máte možnost kdykoli své členství zrušit bez udání důvodu. Prosím napište mi na e-mail darja@stastnava.cz, že si přeje své členství skončit. Jako zrušení se chápe také ukončení strhávání opakovaných plateb. Pokud se rozhodnete své členství ukončit, jsem oprávněna vám deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce a k výukovým materiálům. Ukončením členství je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Přístup vám bude ponechaný do té doby, do které jste si členství zaplatili.

 

 1. Vztahy mezi námi (prodávají a kupující) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude řešit příslušný soud. Se stížností se můžete obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru (to jest například příslušný živnostenský úřad, ČOI, Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pokud se opravdu nedohodneme na řešení případného sporu mezi námi a v našem vztahu vystupujete jako spotřebitel, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

 

VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Rozhodující a závazné je vždy to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy a které jste zároveň obdrželi při objednávce e-mailem.

Jak chráním vaše osobní údaje najdete v samostatném dokumentu zde.

Tyto VOP jsou účinné od 6. 1. 2023.

 

Věřím, že se nám spolu bude obchodovat hezky a vše bude k oboustranné spokojenosti.

 

Darja

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát: Darja Janíčková, Břízová 8, Ivančice 664 91, ČR, e-mail: darja@stastnava.cz

– Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb ……………………………………………………………………

– Datum objednání ………………………., datum obdržení ………………………….

– Jméno a příjmení kupujícího …………………………………………………………….

– Adresa kupujícího ………………………………………………………………………………

– Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) …………………………………………….

– Datum …………………………………………