Uvítání

Den 1 “Proč”

Den 2 “Kdo je to VA a proč se jí stát”

Den 3 “Co VA musí mít”

Den 4 “Co nabízet za služby”

Den 5 “Klient”

Den 6 “Cena”

Den 7 “Rozloučení”